artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (30.06.2017 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (30.06.2017 r.)

artykuł nr 3

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid . 318/3, 318/4, 319 - obręb Łubnice (30.06.2017 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (12.06.2017 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (12.09.2017 r.)