artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2019

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnicena lata 2019-2027

artykuł nr 4

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/171/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018