artykuł nr 1

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

artykuł nr 2

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

artykuł nr 3

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki

artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2019