artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2021

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

artykuł nr 5

w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej