artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 25.05.2020r. w sprawie wydania decyzji znak RI.6733.1.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 06.04.2020r. Znak: RI.6733.1.1.2020.AF