artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021

artykuł nr 2

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju Gminy Łubnice na lata 2022-2035

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubnice w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

artykuł nr 4

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021