artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021

artykuł nr 2

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2022

Załączniki:
Imienny wykaz głosowania radnych 208 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Imienny wykaz głosowania radnych - autopoprawek Nr 1,2,3,4, 829 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Nr 4 do projektu uchwały 582 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Nr 3 do projektu uchwały 1,014 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Nr 42/2021 z dnia 22.12.2021r. 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia Komisji Stałych Nr 41/2021 z dnia 16-17.12.2021r. 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia Regionalnej Izby Regionalnej - sfinansowanie deficytu 605 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia Regionalnej Izby Regionalnej - budżet na 2022r. 562 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 264 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 174 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 288 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 303 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/203/2021 734 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031

artykuł nr 5

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów