artykuł nr 1

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/203/2021 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na 2022 rok

artykuł nr 2

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieruszowskiego

artykuł nr 3

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani I. Ch. (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020r. poz. 2176)) na Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach.

artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2030