artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2032

artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2022

artykuł nr 4

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łubnicach nr XL/209/2018 z dnia 16 października 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031