artykuł nr 1

Zarządzenie 45/2022 z dnia 15 listopada 2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2023 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie 37/2022 z dnia 30 września 2022 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łubnice na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

artykuł nr 3

Zarządzenie 30/2022 z dnia 31.08.2022 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łubnice na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej