artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 08.02.2024 r., znak: RI.6733.1.9.2023-2024 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 08.02.2024 r., znak: RI.6733.1.8.2023-2024 w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.1.1.2024 z dnia 19.01.2024 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.1.2.2024 z dnia 19.01.2024 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.1.7.2023-2024 z dnia 17.01.2024 r.