artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.2.10.2024 z dnia 05.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. właściciela działki nr ewid. 57/2 obręb 0001 Andrzejów

artykuł nr 2

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.2.3.2024 z dnia 05.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6733.2.2.2024 z dnia 05.04.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 4

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.03.2024r. znak: RI.6730.39.11.2023-2024 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.03.2024r. znak: RI.6733.1.9.2024 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego