artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Administrator strony -  Kamil Barczok -stanowisko ds. informatyzacji i nowoczesnych technologii 

Redaktorzy strony:

Ewa Borkowska - sekretarz

Daria Druszcz- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aneta Głowacka-Olek -smodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy

Andrzej Trzeciak- kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju gminy 

Anna Glapa- Sobała -inspektor oświaty i kadr