artykuł nr 1

Prezes - Tomasz Pawlik 

Wiceprezes I - Adam Mączka

Wiceprezes II - Grzegorz Kmiecik

Sekretarz - Marek Sikora

Skarbnik - Czesław Tomaszewski

adres: Wójcin, ul. Wieluńska 9, 98 - 432 Łubnice