artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Lech Zych

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Zenon Szczukiecki

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Stanisław Piekielny

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Adam Nowak

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe Jan Musiałek