artykuł nr 1

"Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach"

 

Zadanie pod nazwą:
Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach”
zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość ogólna zadania 34 518,50 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 28 678,00 zł
 
http://www.wfosigw.lodz.pl/

obrazek
artykuł nr 2

Utylizacja zabestu w Gminie Łubnice w 2013 roku

Zadanie pod nazwą:

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2013 roku

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 31 760,16 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 31 442,00 zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie 15 879,00 zł

Zakres projektu obejmował:  demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 69,089 Mg (5314,55m2) wyrobów zawierających azbest z 20 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/