artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Marek Grzesiak

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Marian Baniak

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Stanisława Cierkosz

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Piotr Hyłka

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Jolanta Kaleta