artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Adam Zysiek

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Piotr Woźny

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Krzysztof Trzeciak

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Mariusz Szymanek

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Zenon Szczukiecki