artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.