artykuł nr 1

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy...

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia