artykuł nr 1

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek...

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 2

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek...

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2021 - protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 3

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek...

ZI.271.2.9.2020.AT - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2021 - zapytanie ofertowe
artykuł nr 4

ZI.271.2.8.2020.AT - Utylizacja azbestu w gminie...

ZI.271.2.8.2020.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2020 roku - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 5

ZI.271.2.8.2020.AT - Utylizacja azbestu w gminie...

ZI.271.2.8.2020.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2020 roku - zbiorcze zestawienie ofert