artykuł nr 1

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu...

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.350.000,00 zł - informacja z otwarcia ofert
artykuł nr 2

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu...

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.350.000,00 zł - zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści siwz oraz załączniku nr 1 do siwz
artykuł nr 3

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu...

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.350.000,00 zł - ogłoszenie o zamówieniu