artykuł nr 1

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową...

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
artykuł nr 2

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową...

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice - informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
artykuł nr 3

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową...

ZI.271.1.1.2022 - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dzietrzkowice i Łubnice - ogłoszenie o zamówieniu