artykuł nr 1

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci...

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
artykuł nr 2

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci...

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
artykuł nr 3

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci...

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - informacja z otwarcia ofert
artykuł nr 4

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci...

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
artykuł nr 5

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci...

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - ogłoszenie o zamówieniu