artykuł nr 1

wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Po wypełnieniu wniosku i skompletowaniu wymaganych załączników proszę o przesłanie na adres Urzędu. "Urząd Gminy Łubnice, 98-432 Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102;