artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu znak: PO.ZUZ.2.4210.461.2023.JG z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją "Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w m. Dzietrzkowice gm. Łubnice"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec znak: GK.6220.4.25.2022 z dnia 12.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

artykuł nr 3

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie znak: AS.6233.5.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji z dnia 12 grudnia 2023 r. znak: AS.6233.5.2023 - zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji do termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej w miejscowości Łubnice

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice znak: RI.6220.3.19.2023 z dnia 23.11.2023 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach