artykuł nr 1

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zgód wodnoprawnych.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 13.09.2023 r., znak: RI.6220.3.10.2023 o sprostowaniu omyłki pisarskiej

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.09.2023 r., znak: RI.6220.3.9.2023

artykuł nr 4

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia z dnia 07.09.2023 r., znak: RI.6220.3.3.2023

artykuł nr 5

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 04.08.2023 r. o wydanej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Łubnice z dnia 26.06.2023 r., znak: RI.6220.1.2023.