artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 01.12.2022 r., znak: RI.6220.2.8.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 01.12.2022 r., znak: RI.6220.2.7.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 3

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Kolonia Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Kolonii Dzietrzkowice przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

artykuł nr 4

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Dzietrzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na wodociągu w Dzietrzkowicach przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

artykuł nr 5

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie wody w Łubnicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, po zapoznaniu ze sprawozdaniami z badań przeprowadzonych na awaryjnym ujęciu wody w Łubnicach stwierdza przydatność wody do spożycia, ponieważ w zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.