główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydanej decyzji

Informacja w załączniku

Załączniki:
Załącznik 310 KB
artykuł nr 2

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Łubnice

Informacja w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 155 KB
Załącznik 405 KB
artykuł nr 3

Nielegalne odprowadzanie deszczówki

Informacja w załączniku

artykuł nr 4

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informacja w załączniku

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.256 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 23.12.2020 r. została wydana decyzja znak: 6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN, 15 KV oraz przebudowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr