artykuł nr 1

Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania...

Dotacje na usuwanie dla wyrobów zawierających azbest- osoby fizyczne. Nabór wniosków w sposób ciągły.
artykuł nr 2

PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ŁUBNICE

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice

artykuł nr 3

Wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji...

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Łubnicach w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku - dotyczy osób, które planują wymianę pokrycia dachowego w 2013 roku.