artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Gminy Łubnice prowadzony jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi. 
Godziny przyjęć w czwartki od godziny 12:00. 
Bezpośrednio porad udziela aplikant adwokacki Paulina Nasiadek.

Więcej informacji na stronie:https://www.powiat-wieruszowski.pl/punkty-pomocy-prawnej-i-obywatelskiej.html