artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.11.2022 r., znak: RI.6733.3.7.2022