artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 01.12.2022 r., znak: RI.6220.2.7.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach