artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego