artykuł nr 1

Zarządzenie 45/2022 z dnia 15 listopada 2022 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łubnice na 2023 rok