główna zawartość
artykuł nr 1

Podanie o wymeldowanie

Wymagane dokumenty:

- podanie

artykuł nr 2

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

-obowiązujący druk zgłoszenia pobytu stałego podpisany przez osobę meldującą i z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu,

- dowód osobisty z poświadczeniem wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do 60 lat), potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

- dla osób niepełnoletnich akt urodzenia,

- dowód osobisty właściciela lokalu,

artykuł nr 3

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:

-obowiązujący druk zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące podpisany przez osobę meldującą i z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu,

- dowód osobisty z poświadczeniem zameldowania na pobyt stały,

- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do 60 lat), potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

- dla osób niepełnoletnich akt urodzenia,

- dowód osobisty właściciela lokalu,

- akt notarialny, umowa najmu, decyzja na lokal,

artykuł nr 4

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Wymagane dokumenty :

 -obowiązujący druk zgłoszenia pobytu czasowego podpisany przez osobę meldującą i z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez wynajmującego, najemcę, osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciela lokalu,- paszport

 - dowód osobisty właściciela lokalu,- akt notarialny, umowa najmu, decyzja na lokal,

 

artykuł nr 5

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

- podanie