główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Skarbnik Gminy

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:17

2. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok zastępca Kierownika USC

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:15

3. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Kierownik USC

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:14

4. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Sekretarza Gminy Łubnice

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:12

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Kierownika GOPS w Łubnicach

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:07

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Dyrektora GBP w Łubnicach

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:03

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 11:02

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 10:58

9. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 10:53

10. IV kwartał

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:50

11. IV kwartał

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:46

12. IV kwartał

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umi...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:43

13. IV kwartał

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokura...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:40

14. IV kwartał

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:37

15. IV kwartał

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia po...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-21 09:35

16. Michał Pazek

Oświadczenie Majątkowe za rok 2018 Michał Pazek

Utworzony: 2019-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:19

17. 2019

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Łubnice za 2018 rok

Utworzony: 2019-07-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:08

18. IV kwartał

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:03

19. IV kwartał

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/131/2013 z dnia 11 marca 2013 w sprawie postanow...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:00

20. IV kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 12:57