Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowa...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 15:55

2. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowa...

Utworzony: 2017-08-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 15:52

3. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.07.2017 r. o przystąpieniu do sporządzen...

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 08:48

4. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji zna...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 12:33

5. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji zna...

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 12:31

6. Ochrona Środowiska

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 17.07.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek z...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 09:17

7. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postęp...

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 09:14

8. Najbliższa sesja

XXVII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 24.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że na dzień 28 lipca 2017 r. na godz. 8.00 zwołuje się XXVII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze. Porządek obrad sesji: _________________ 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji 4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami 5. Interpelacje 6. Podj...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 14:20

9. II Kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (30.06.2017 r.)

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 08:14

10. II Kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (3...

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 08:13

11. II Kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (12.06.2017 r.)

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 08:12

12. II Kwartał

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Utworzony: 2017-07-21 | Zmodyfikowany: 2017-07-21 08:12

13. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 17.07.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek z...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 15:19

14. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postęp...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 15:15

15. Kalendarium

Kadencja 2014 - 2018

Sesje Rady Gminy w Łubnicach: 1 grudnia 2014 r. - I sesja RG 30 grudnia 2014 r. - II sesja RG 27 stycznia 2015 r. - III sesja RG 23 marca 2015r. - IV sesja RG 31 marca 2015 r. - V sesja RG 19 czerwca 2015 r. - VI sesja RG 17 lipca 2015 r. - VII sesja RG 25 września 2015 r. - VIII sesja RG 30 października 2015 r. - IX sesja RG 18 listopada 2015 r. - X sesja RG 22 grudnia 2015 r. - XI sesja RG 30 marca 2016 r. - XII sesja RG 22 czerwca 2016 r. - XIII sesja RG 13 lipca 2016 r. - XIV sesja RG 9 s...

Utworzony: 2014-12-09 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 08:48

16. Aktualności

Informacja dotycząca zmiany nazewnictwa ulic

Utworzony: 2017-07-04 | Zmodyfikowany: 2017-07-04 13:59

17. Najbliższa sesja

Sesja Nadzwyczajna

Łubnice, dnia 27.06.2017 r. SESJA NADZWYCZAJNA Uprzejmie informujmy, że na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się Nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze. Porządek obrad sesji: _________________ 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Podjęcie uchwał: - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek...

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 14:10

18. II Kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-21 14:14

19. II Kwartał

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu g...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-21 13:58

20. II Kwartał

w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy z...

Utworzony: 2017-06-21 | Zmodyfikowany: 2017-06-21 13:55