Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Adela Jaśko - Zastępca kierownika USC

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:08

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Wicedyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:06

3. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Izabela Klatka - Skarbnik Gminy

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:05

4. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Krzysztof Piasta - Sekretarz Gminy

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:03

5. Urząd

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Daria Druszcz - Kierownik USC

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:00

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:56

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:54

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:54

9. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:50

10. Kierownicy jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe za 2017 rok Dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:48

11. Henryk Ciosek

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:31

12. 2018

Oświadczenia Majątkowe Radnych Gminy w Łubnicach za 2017r.

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 14:29

13. II kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 11:31

14. II kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 11:30

15. Rok 2018

UZ.271.2.2018 - Zapytanie ofertowe: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestors...

Łubnice, dnia 07 czerwca 2018 roku UZ.271.2.2018 W dniu 24 maja 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04 czerwca 2018 roku, godz. 12:00 wpłynęły 2 oferty cenowe: LP Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty Brutto z...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 21:51

16. Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarzą...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:56

17. Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarzą...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:56

18. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 14:36

19. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 14:35

20. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 14:35