Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. I kwartał

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/167/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 mar...

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 13:00

2. I kwartał

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2019 r. ś...

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 12:55

3. I kwartał

w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, ...

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 12:46

4. UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice

UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice - ...

Początek formularza Ogłoszenie nr 540143-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. Gmina Łubnice: Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoj...

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 16:31

5. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele ...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 09:31

6. I kwartał

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar...

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:57

7. I kwartał

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Prz...

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:55

8. I kwartał

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:50

9. I kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:38

10. I kwartał

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numer...

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:29

11. I kwartał

w sprawie zezwolenia na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi...

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 07:27

12. I kwartał

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ...

Utworzony: 2018-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-03-27 12:09

13. I kwartał

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o...

Utworzony: 2018-03-27 | Zmodyfikowany: 2018-03-27 12:00

14. I kwartał

w sprawie podziału Gminy Łubnice na okręgi wyborcze ,ustalenia ich granic i numerów ...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 14:31

15. I kwartał

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowan...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 11:54

16. I kwartał

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem s...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 11:51

17. I kwartał

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do p...

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 11:38

18. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-22 14:21

19. Samodzielne stanowiska merytoryczne

Stanowisko d/s obsługi Rady, Samorządu, patologii społecznej, sejmiku samorządowego,...

Kontakt: tel.062 78 47 027 (sekretariat, wew. 24) faks 062 78 47 015

Utworzony: 2008-03-12 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 13:12

20. Samodzielne stanowiska merytoryczne

Stanowisko d/s oświaty, kadr, ochrony zabytków, współpracy z organizacjami pozarządo...

Kontakt: tel. 062 78 47 025 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 20) faks 062 78 47 015

Utworzony: 2012-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 13:11