główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice

ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieru...

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 14:10

2. Rok 2020

ZI.271.2.5.2020.AT - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezo...

Łubnice, dnia 26.10.2020r. Znak sprawy: ZI.271.2.5.2020.AT ZAPYTANIE OFERTOWE na realizacje zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice w sezonie zimowym 2020/2021”. I. ZAMAWIAJĄCY: nazwa: Gmina Łubnice adres: ul. gen. Sikorskiego 102 98-432 Łubnice powiat wieruszowski woj. łódzkie NIP 997-01-32-801 Regon: 250855506 strona internetowa: www.bip.lubnice.akcessnet.net www.uglubnice.com.pl adres e-mail: przetargi@uglubnice.com.pl faks: (62) 78 47 027 telefon ...

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 11:36

3. Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Informacja o zakończeniu kompletowania dokumentów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach (obręb 0005 Ludwinów) Ludwinów, położonych w gminie Łubnice.

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 13:26

4. IV kwartał

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gm...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:33

5. IV kwartał

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Dzietrzkowicach

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:32

6. IV kwartał

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowy...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:30

7. IV kwartał

w sprawie przyjęcia regulaminów dotyczących zasad i trybu korzystania z obiektów i u...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:28

8. IV kwartał

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodn...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:24

9. IV kwartał

w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałan...

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:23

10. IV kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Utworzony: 2020-10-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 09:21

11. Najbliższa Komisja

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 21.10.2020 r.

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 14:25

12. Najbliższa sesja

XIX Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 27.10.2020 r.

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 14:23

13. Kalendarium

Kadencja 2018 - 2023

Sesje Rady Gminy w Łubnicach: I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r. II Sesja RG - 03.12.2018r. III Sesja RG - 28.12.2018r. IV sesja RG - 28.01.2019r. V sesja RG - 18.02.2019r. VI sesja RG - 27.03.2019r. VII sesja RG - 10.06.2019r. VIII sesja RG - 28.06.2019r. IX sesja RG - 30.09.2019r. X sesja RG - 06.11.2019r. XI sesja RG - 29.11.2019r. XII nadzwyczajna sesja RG - 12.12.2019r. XIII sesja RG - 30.12.2019r. XIV sesja RG - 30.01.2020r. XV sesja RG - 20.03.2020r. XVI sesja RG - 27.05.2020r. X...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-10-20 14:19

14. Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA

Utworzony: 2020-10-13 | Zmodyfikowany: 2020-10-13 13:50

15. Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 12:43

16.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 12:42

17. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice

ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieru...

Utworzony: 2020-10-02 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 08:57

18. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 05.10.2020 r.

Utworzony: 2020-10-02 | Zmodyfikowany: 2020-10-02 11:35

19. Koordynator do spraw dostępności w Gminie Łubnice

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminie Łubnice wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim: - wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd i podległe jednostki, - przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniani...

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 12:20

20. Rok 2020

Zarządzenie 31/2020

Utworzony: 2020-09-30 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 12:17