Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

UZ.271.1.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 14:42

2. Rok 2017

UZ.271.2.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodocią...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 18:32

3. Najbliższa sesja

XXIX Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 29.09.2017 r. Zawiadomienie Uprzejmie informuję, że na dzień 03 października 2017 r. na godz. 9.00 zwołuje się XXIX sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze. Porządek obrad sesji: _________________ 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami 5. Interpelacje 6. Podj...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 08:18

4. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji zna...

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 14:32

5. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 18.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji zn...

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-09-18 14:30

6. III kwartał

w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 12:06

7. III kwartał

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 12:01

8. III kwartał

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Pr...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 11:59

9. III kwartał

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2017 (05.09.2017 r.)

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 11:33

10. III kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (0...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-09-15 11:30

11. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2017 r.o wydaniu decyzji znak: 6220.1...

Utworzony: 2017-09-14 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 14:05

12. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2017 r.o wydaniu decyzji znak: 6220.1...

Utworzony: 2017-09-14 | Zmodyfikowany: 2017-09-14 14:01

13. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji zna...

Utworzony: 2017-09-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 14:19

14. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 07.09.2017 r. dotyczące wydania decyzji zna...

Utworzony: 2017-09-07 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 14:16

15. Najbliższa sesja

XXVIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Łubnice, dnia 29.08.2017 r. ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że na dzień 05 września 2017 r. na godz. 10.00 zwołuje się XXVIII sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Łubnicach w sali posiedzeń na I piętrze. Porządek obrad sesji: _________________ 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności 2. Przyjęcie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami 5. Interpelacje 6. Podję...

Utworzony: 2017-09-04 | Zmodyfikowany: 2017-09-04 07:25

16. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.08.2017 r.o wydaniu postanowienia w spra...

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-08-29 14:31

17. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.08.2017 r.o wydaniu postanowienia w spra...

Utworzony: 2017-08-29 | Zmodyfikowany: 2017-08-29 14:29

18. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowa...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 12:35

19. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.08.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowa...

Utworzony: 2017-08-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 12:33

20. III kwartał

w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Łubnice (28.07.2017 r.)

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 13:46