główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.05.2021 r.

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 13:44

2. Kalendarium

Kadencja 2018 - 2023

Sesje Rady Gminy w Łubnicach: I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r. II Sesja RG - 03.12.2018r. III Sesja RG - 28.12.2018r. IV sesja RG - 28.01.2019r. V sesja RG - 18.02.2019r. VI sesja RG - 27.03.2019r. VII sesja RG - 10.06.2019r. VIII sesja RG - 28.06.2019r. IX sesja RG - 30.09.2019r. X sesja RG - 06.11.2019r. XI sesja RG - 29.11.2019r. XII nadzwyczajna sesja RG - 12.12.2019r. XIII sesja RG - 30.12.2019r. XIV sesja RG - 30.01.2020r. XV sesja RG - 20.03.2020r. XVI sesja RG - 27.05.2020r. X...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 10:36

3. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 06.05.2021 r.

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 08:01

4. Raport za rok 2020

Raport o stanie gminy za rok 2020

Szanowni Państwo Zgodnie z art.28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłos...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 07:59

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami za rok 2020

Roczna Analiza Systemu Gospodarki Odpadami za rok 2020

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 12:29

6. Rok 2021

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarząd...

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 13:20

7. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.04.2021 r. w sprawie przedłużenia termin...

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 13:09

8. Aktualności

Ogłoszenie o rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji Stowarzyszenia Gospodyń &qu...

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 13:01

9. Rok 2021

12/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do ochrony środ...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 14:02

10. Rok 2021

11/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne s...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:59

11. Rok 2021

10/2021 w sprawie zmiany zarządzenia 14b/2018 dotyczącego wprowadzenia Polityki Bezp...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:52

12. Rok 2021

9/2021 w sprawie powołania Pionu Informacji Niejawnych

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:47

13. Rok 2021

8/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zada...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:39

14. Rok 2021

7/2021 w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół d...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:37

15. Rok 2021

6/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań...

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:28

16. Rok 2021

3/2021 w sprawie powołania, gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi S...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:22

17. Rok 2021

2/2021 w sprawie powołanie Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego ...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 13:15

18. Raport za rok 2019

Raport za rok 2019

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-28 12:42

19. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2021r.

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 13:41

20. Aktualności

KONKURS NA STANOWISKO DS.OCHRONY ŚRODOWISKA

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=825&x=3&y=1

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 12:53