główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 25.05.2020r. w sprawie wydania decyzji znak...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 12:24

2. Rok 2020

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 27.05.20...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:54

3. Rok 2020

Interpelacje/zapytania złożone na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2020r.

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:52

4. II kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:42

5. II kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:35

6. II kwartał

w sprawie zmiany Regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Łubnic

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:28

7. II kwartał

w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałan...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 12:23

8. II kwartał

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzie...

Utworzony: 2020-06-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 11:57

9. Najbliższa sesja

XVI Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 27.05.2020 r.

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-06-03 11:47

10. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

W przypadku informacji, które nie zostały opublikowane w BIP ich udostępnienie następuje na wniosek złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub przesłany pocztą tradycyjną do Urzędu lub poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail uglubnice@uglubnice.com.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego - podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie póź...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 14:01

11. Transmisje

XV Sesja Rady Gminy w Łubnicach 2018-2023

Część 1 Część 2

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 08:54

12. Transmisje

XVI Sesja Rady Gminy w Łubnicach 2018-2023

Część 1 Część 2

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 08:44

13. Rok 2020

Zarządzenie 14/2020

w sprawie ogłoszenia dodatkowych dni wolnych od pracy Urzędu Gminy

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 12:33

14. Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach - mgr Krystyna Pastucha te. 62 7847 020 e-mail gim.lubnice11@wp.pl Adres: Leśna 1, 98-432 Łubnice http://zslubnice.uglubnice.com.pl bilanshttp://zslubnice.uglubnice.com.pl/sprawozdanie-finansowe/

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 10:01

15. Zespół Szkół w Wójcinie

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie

Dyrektor Zespołu Szkół w Wójcinie - mgr Dorota Ciećka tel. 62 7847313 e-mail spwojcin@op.pl http://zswojcin.pl http://zswojcin.pl/sprawozdanie-finansowe-zespolu-szkol-w-wojcinie-za-2019-rok/ http://zswojcin.pl/wp-content/uploads/2020/03/20200330163856939.pdf

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 09:58

16. Zespół Szkół w Dzietrzkowicach

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach - mgr Marek Lis tel. 627847164 e-mail zs@spdzietrzkowice.eu http://spdzietrzkowice.eu http://spdzietrzkowice.eu/bilans_2020.pdf

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 09:44

17. Rok 2020

Informacja z działalności Wójta Gminy Łubnice w okresie między sesjami od 04.02. do ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 12:56

18. Rok 2020

Informacja z działalności Wójta Gminy Łubnice w okresie między sesjami od 10.01. do ...

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 12:50

19. Rok 2020

Zarządzenie 16/2020

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 16:04

20. Raport za rok 2019

Raport za rok 2019

Szanowni Państwo Zgodnie z art.28aa. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłos...

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 14:41