główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na VII Sesji Rady Gminy w dniu 10.06.20...

Utworzony: 2019-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 09:09

2. IV kwartał

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokura...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 07:59

3. IV kwartał

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 07:55

4. IV kwartał

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 07:53

5. IV kwartał

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 07:49

6. IV kwartał

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-28 07:39

7. IV kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 16:59

8. IV kwartał

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 16:54

9. IV kwartał

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokura...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 16:51

10. IV kwartał

w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Klimatu i Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wod...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 16:32

11. 2019

XIII Sesja Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Utworzony: 2020-01-09 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 16:22

12. I kwartał

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 20...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 14:23

13. I kwartał

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Stra...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 14:21

14. I kwartał

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 14:20

15. I kwartał

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-01-27 14:17

16. Samodzielne stanowiska merytoryczne

Stanowisko d/s oświaty i kadr. Anna Glapa-Sobała - Inspektor

Kontakt: tel. 062 78 47 025 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 23) faks 062 78 47 015

Utworzony: 2012-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:37

17. Samodzielne stanowiska merytoryczne

Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy. Aneta Głowacka-Olek - Inspektor

Kontakt: tel.062 78 47 027 (sekretariat, wew. 24) faks 062 78 47 015

Utworzony: 2008-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:36

18. Samodzielne stanowiska merytoryczne

Stanowisko d/s księgowości budżetowej jednostki. Bożena Hyłka - Inspektor

Kontakt: tel. 062 78 47 025 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 29) faks 062 78 47 015

Utworzony: 2008-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 14:35

19. Aktualności

Regionalna Izba Obrachunkowa

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 12:11

20. Najbliższa sesja

XIV Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 30.01.2020 r.

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 17:05