Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej DEMONTAŻ I UNIESZKODLIWIENIE PŁ...

Łubnice, dnia 17 sierpień 2018roku UZ.271.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), umowy o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM0510739/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ram...

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 14:28

2. UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednos...

Ogłoszenie nr 500196180-N-2018 z dnia 16-08-2018 r. Łubnice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 605183-N-2018 Data: 16/08/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łubnice, Krajowy numer identyfikacyjny 54085400000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98432 Łubnice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 627847027, e-mail uglubnice@home.pl, faks 627847015. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENI...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 21:05

3. UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednos...

Ogłoszenie nr 605183-N-2018 z dnia 2018-08-16 r. Gmina Łubnice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 14:36

4. Rok 2018

UZ.271.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE W R...

Łubnice, dnia 14 sierpnia 2018 roku UZ.271.3.2018 W dniu 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice opublikowano Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2018/2019. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku, godz. 15:00 wpłynęły 3 oferty cenowe: LP Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena oferty brutto zł za 1 km 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.z.o.o....

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 12:12

5. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko...

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 15:07

6. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ...

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 15:04

7. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji zna...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 15:13

8. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji zna...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 15:12

9. III kwartał

W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 11:06

10. III kwartał

W sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestr...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 10:35

11. III kwartał

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/165/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 10:24

12. III kwartał

W sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 10:16

13. III kwartał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 10:09

14. UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m

UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie...

Ogłoszenie nr 598519-N-2018 z dnia 2018-08-02 r. Gmina Łubnice: Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówieni...

Utworzony: 2018-08-02 | Zmodyfikowany: 2018-08-02 14:56

15. Rok 2018

UZ.271.3.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE W...

UZ.271.3.2018 Łubnice dnia 31.07.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 INFORMACJA OGÓLNE: Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartości 30.000 euro, dlatego też na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przepisy wskazanej ustawy poza wymienionym art.4 pkt.8 nie mają zastosowania. Zamawi...

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-07-31 14:44

16. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 20.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego ...

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 14:32

17. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 20.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego ...

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 14:29

18. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowien...

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 15:16

19. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowien...

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 15:15

20. II kwartał

W sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjny...

Utworzony: 2018-07-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-09 13:14