Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.11.2017 r.

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 13:25

2. Rok 2017

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.11.2017 r.

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 13:09

3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie G...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 12:37

4. Rok 2017

Obwieszczenia Wójta Gminy Łubnice z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 09:35

5. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 6.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak...

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 09:25

6. Henryk Ciosek

Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 15:14

7. 2017

Wyjaśnienia Radnych Rady Gminy w Łubnicach do Oświadczeń Majątkowych za 2016 r.

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 15:13

8. Rok 2017

UZ.271.4.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w r...

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 14:03

9. Najbliższa sesja

XXXI Sesja Rady Gminy w Łubnicach

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 17:11

10. IV Kwartał

w sprawie zatwierdzania na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w w...

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 13:30

11. IV Kwartał

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (9.11.2017 r.)

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 13:28

12. IV Kwartał

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (9.11.2017 r.)

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 13:27

13. IV Kwartał

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolneg...

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 13:24

14. Rok 2017

UZ.271.2.2017 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-11-06 12:26

15. Rok 2017

UZ.271.1.2017 - ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-02 14:47

16. Rok 2017

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postepowa...

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 12:38

17. Rok 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 31.10.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowa...

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 12:31

18. IV Kwartał

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Profilaktyki i Rozw...

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 14:24

19. IV Kwartał

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy w Łubnicach w sprawie zaci...

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 14:22

20. IV Kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (3...

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 14:21