Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Łubnicach

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 16:12

2. Rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w zabytkowym Kościele ...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 15:27

3. Rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 12:53

4. Rok 2017

UZ.271.2.2017 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 10:38

5. Rok 2018

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl...

Utworzony: 2018-02-01 | Zmodyfikowany: 2018-02-01 14:19

6. Aktualności

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubni...

Utworzony: 2018-01-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-29 14:34

7. Rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 15.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wg...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 13:37

8. IV Kwartał

Opinia RIO na temat Budżetu gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 12:07

9. IV Kwartał

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Pr...

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:42

10. IV Kwartał

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2018

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:32

11. IV Kwartał

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2025

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:14

12. IV Kwartał

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2018 r.

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:07

13. IV Kwartał

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 07:57

14. IV Kwartał

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho...

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 07:53

15. IV Kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2017

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 07:48

16. IV Kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 14:44

17. IV Kwartał

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawo...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 09:50

18. IV Kwartał

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawo...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 09:41

19. IV Kwartał

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawo...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 09:32

20. IV Kwartał

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi o...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 09:28