główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Wprow...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 13:32

2. Aktualności

Zarządzenie w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na rea...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 08:46

3. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020

Ogłoszenia

Utworzony: 2020-02-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 13:27

4. I kwartał

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:41

5. I kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:37

6. I kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2029

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:27

7. I kwartał

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. śro...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:21

8. I kwartał

w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2020 rok

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:16

9. I kwartał

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:03

10. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów, bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy pełnomocnika wyborczego: pkw-101805@pkw.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Łubnica...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 08:18

11. 2020

PETYCJA w interesie publicznym - Stop zagrożeniu zdrowia i życia

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 14:56

12. Dane podstawowe

Gmina Łubnice

Gmina Łubnice Rodzaj Gmina wiejska Powiat wieruszowski Województwo łódzkie Kod 98-432 Miejscowość Łubnice, ul. Sikorskiego 102 Kontakt tel. +48 (62) 784-70-25, fax: (62) 784-70-15 e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl adres www: www.uglubnice.com.pl Wójt Gminy Michał Pazek tel. (62) 784-70-25 e-mail: wojt@uglubnice.com.pl Przewodniczący Rady Marian Baniak tel. (62) 784-70-25 e-mail: przew_rady@uglubnice.com.pl Sekretarz Ewa Borkowska tel. (62) 784-70-25 e-mail: sekretarz@uglubnice.com.pl Skarbn...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 13:39

13. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

W przypadku informacji, które nie zostały opublikowane w BIP ich udostępnienie następuje na wniosek złożony bezpośrednio w siedzibie Urzędu lub przesłany pocztą tradycyjną do Urzędu lub poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail uglubnice@uglubnice.com.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego - podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie póź...

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 12:02

14. Rok 2020

Zarządzenie Nr 9/2020Wójta Gminy Łubnice

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 14:06

15. Najbliższa Komisja

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 19.03.2020 r.

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 14:48

16. Najbliższa sesja

XV Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 20.03.2020 r.

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 14:46

17. Kalendarium

Kadencja 2018 - 2023

Sesje Rady Gminy w Łubnicach: I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r. II Sesja RG - 03.12.2018r. III Sesja RG - 28.12.2018r. IV sesja RG - 28.01.2019r. V sesja RG - 18.02.2019r. VI sesja RG - 27.03.2019r. VII sesja RG - 10.06.2019r. VIII sesja RG - 28.06.2019r. IX sesja RG - 30.09.2019r. X sesja RG - 06.11.2019r. XI sesja RG - 29.11.2019r. XII nadzwyczajna sesja RG - 12.12.2019r. XIII sesja RG - 30.12.2019r. XIV sesja RG - 30.01.2020r. XV sesja RG - 20.03.2020r. Posiedzenia Komisji Rewizyjne...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 14:43

18. Ogłoszenia

Taksacja lasów

W dniach 2 marca 2020r. do 15 czerwca 2020r. na terenie Gminy Łubnice odbędzie się taksacja lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dotyczy to obrębów: Andrzejów, Brzozówka, Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów, Łubnice, Wójcin. Pracami objęte będą lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne(LS) Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów zostaną one wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 08:31

19. I kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 14:38

20. I kwartał

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 14:32