główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Regulamin (0)

Statut (2)

Projekty Uchwał (0)

Rok 2021 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (14)

III kwartał (7)

IV kwartał (9)

Rok 2020 (0)

I kwartał (10)

II kwartał (16)

III kwartał (4)

IV kwartał (31)

Rok 2019 (0)

I kwartał (24)

II kwartał (11)

III kwartał (6)

IV kwartał (26)

Uchwały (0)

Rok 2021 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (14)

III kwartał (7)

IV kwartał (22)

Rok 2020 (0)

I kwartał (10)

II kwartał (16)

III kwartał (4)

IV kwartał (24)

Rok 2019 (0)

I kwartał (23)

II kwartał (12)

III kwartał (6)

IV kwartał (24)

Rok 2018 (0)

I kwartał (15)

II kwartał (14)

III kwartał (14)

IV kwartał (33)

Rok 2017 (0)

I kwartał (14)

II Kwartał (9)

III kwartał (7)

IV Kwartał (20)

Rok 2016 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (8)

III kwartał (16)

IV kwartał (12)

Rok 2015 (0)

I kwartał (13)

II kwartał (5)

III kwartał (10)

IV kwartał (23)

Rok 2014 (0)

I kwartał (14)

II kwartał (15)

III kwartał (0)

IV kwartał (20)

Rok 2013 (0)

I kwartał (14)

II kwartał (19)

III kwartał (3)

IV kwartał (21)

Rok 2012 (0)

I kwartał (12)

II kwartał (13)

III kwartał (6)

IV kwartał (26)

Rok 2011 (0)

I kwartał (9)

II kwartał (18)

III kwartał (5)

IV kwartał (24)

rok 2010 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (13)

III kwartał (3)

IV kwartał (19)

rok 2009 (0)

I kwartał (7)

II kwartał (13)

III kwartał (6)

IV kwartał (13)

rok 2008 (0)

I kwartał (27)

II kwartał (0)

III kwartał (8)

IV kwartał (27)

rok 2007 (0)

I kwartał (23)

II kwartał (25)

rok 2006 (0)

I kwartał (5)

II kwartał (11)

III kwartał (9)

IV kwartał (20)

Rok 2005 (0)

I Kwartał (20)

II kwartał (23)

Rok 2004 (0)

II Kwartał (1)

IV Kwartał (3)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (0)

II Kwartał (3)

I Kwartał (1)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (0)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Rok 2001 (0)

I kwartał (0)

II kwartał (0)

Protokoły z sesji Rady Gminy (0)

2021 (9)

2020 (9)

2019 (10)

2018 (3)

Urzędowy wykaz ulic (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (1)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (2)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Opłata targowa (1)

Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Studium Zagospodarowania Przestrzennego (1)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (1)

wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" (2)

Zarządzenia, obwieszczenia (0)

Rok 2021 (19)

Rok 2020 (2)

Rok 2019 (8)

Rok 2018 (12)

Rok 2017 (34)

Rok 2016 (36)

ROK 2015 (2)

Rok 2014 (10)

rok 2008 (2)

rok 2007 (0)

rok 2006 (4)

rok 2005 (4)

rok 2004 (1)

rok 2003 (1)

Gospodarka komunalna (16)

Transport publiczny (0)

Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne (1)

Zapytania ofertowe (0)

Rok 2021 (21)

Rok 2020 (24)

Rok 2019 (21)

Rok 2018 (13)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (6)

Rok 2015 (6)

Ogłoszenia Przetargów (0)

Rok 2021 (0)

ZI.271.1.1.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łubnice (5)

Rok 2020 (0)

ZI.271.1.2.2020 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł (3)

ZI.271.1.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łubnice (5)

Rok 2019 (0)

ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice (4)

ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice (5)

ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m (3)

ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m (4)

ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie (6)

Rok 2018 (1)

UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg (3)

UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice (5)

UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 (5)

UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m (5)

UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg (4)

UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek (4)

UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (9)

UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m (5)

UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice (4)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (7)

Rok 2015 (1)

UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 (4)

UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. (3)

Rok 2014 (0)

UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice (5)

UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN (3)

UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice (4)

UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice (3)

UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach (2)

UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku (2)

UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 (4)

UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 (4)

UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m (3)

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające (1)

UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach (9)

Rok 2013 (0)

UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN (3)

UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice (3)

UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m (3)

UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m (2)

UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 (3)

UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 (4)

UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach (4)

UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 (3)

UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku (2)

UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice (4)

Rok 2012 (0)

UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN (5)

UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (1)

UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 (3)

OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem (3)

UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła (4)

UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 (3)

UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 (3)

OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem (6)

UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (2)

UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (2)

UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach (8)

UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie (4)

Rok 2011 (35)

Rok 2010 (48)

Rok 2009 (42)

Rok 2008 (45)

Rok 2007 (33)

Rok 2006 (42)

Rok 2005 (18)

Rok 2004 (13)

Rok 2003 (4)

Rok 2002 (0)

Plany postępowań o udzielenie zamówień (1)

Strategia Rozwoju Gminy Łubnice (1)

Wycięcie drzewa (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Deklaracja śmieci (1)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (0)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (0)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (0)

Sporządzenie aktu urodzenia (0)

Sporządzenie aktu zgonu (0)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (0)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (1)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 (1)

opłata skarbowa (0)

Wycięcie drzewa (0)

Wybory 2014-2015 (0)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (8)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (12)

Wybory Sejm i Senat 2015 (8)

Referendum ogólnokrajowe 2015 (5)

Praca (0)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2021r. (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r. (5)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r (4)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. (1)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 (1)

Inwestycje Unia Europejska (0)

inwestycje Rok 2018 (1)

ZPORR (0)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów (5)

Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach (5)

Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach (5)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (2)

Rok 2012 (3)

PROW 2007 - 2013 (0)

Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów (1)

RPO WŁ 2007 -2013 (0)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (0)

Rok 2015 (0)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (5)

Organizacje pozarządowe (0)

KONKURSY OFERT (0)

MAŁE GRANTY (0)

2021r. (1)

Informacje ogólne (1)

Kluby sportowe (0)

LKS "ZRYW" - Wójcin (1)

LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice (1)

LKS "START" - Łubnice (1)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (0)

Michał Pazek (3)

Henryk Ciosek (2)

KSIĄŻEK Eugeniusz (0)

Rada Gminy (0)

2021 (1)

2020 (1)

2019 (1)

2018 Nowa Rada (1)

2018 koniec kadencji (1)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (16)

2015 (15)

2014 Nowa Rada (15)

2014 koniec kadencji (15)

2014 (15)

2013 (15)

2012 (15)

2011 (15)

201 0 Nowa Rada (15)

2010 Koniec Kadencji (14)

2009 (15)

2008 (15)

2007 (14)

2006-NOWA RADA (15)

2006 (15)

Oświadczenia Majątkowe (0)

2003 (0)

Urząd (20)

2021 (1)

2020 (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (22)

2021 (1)

2020 (1)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi (0)

Dla Turysty (2)

Redakcja Biuletynu (1)

Zgromadzenia (1)

Deklaracja dostępności (1)