w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 56/4 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice

Załączniki
XXXIX 194 2010   50.977 KB

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubnice za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Załączniki
XXXIX 193 2010   119.915 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2010

Załączniki
XXXIX 192 2010   2.085 MB