główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody gminy (30 grudnia 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXXV 179 2013 101 KB
artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (30 grudnia 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXXV 178 2013 375 KB
artykuł nr 3

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXIV/173/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXXV 177 2013 39 KB
artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXXV 176 2013 49 KB
artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2013 (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki:
uchwała XXXV 175 2013 851 KB