główna zawartość
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubnicach ul. Ogrodowa na części działek nr ewid. 115/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 165, 166, 167, 169, 297, 298, 299, 300, 301, 314, 315 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 11...

o wyłożeniu do publicznego wyglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowiska

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 6 maja...

Zmiana sposbu użytkowania częsci budynku szkoły na działce nr ewid. 215/2 (obręb 3 Dzietrzkowice) położonej w Dzietrzkowicach

artykuł nr 9

Obwieszczenie 2 Wójta Gminy Łubnice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego