główna zawartość
artykuł nr 16

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (15 października 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XLI 213 2014 100 KB
artykuł nr 17

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (15 października 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XLI 212 2014 59 KB
artykuł nr 18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (15 października 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XLI 211 2014 54 KB
artykuł nr 19

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (15 października 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XLI 210 2014 MB
artykuł nr 20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 - 2025 (15 października 2014 r.)

Załączniki:
załącznik MB
uchwała XLI 209 2014 MB