główna zawartość
artykuł nr 6

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała IV 19 2015 MB
artykuł nr 7

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
załącznik MB
uchwała IV 18 2015 MB
artykuł nr 8

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2015 r. (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała III 17 2015 198 KB
artykuł nr 9

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała III 16 2015 258 KB
artykuł nr 10

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2015 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała III 15 2015 371 KB
uchwała III 15 2015 371 KB