główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie, oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach - podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 27.12.2012 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji  realizacji zadania pn. Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie, oraz modernizacja – remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach.

Całkowity koszt realizacji zadania: 4.770.790,87 zł,

w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi:

- pożyczka w kwocie 530.336,00 zł

- dotacja w kwocie 530.336,00 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”: 3.575.422,00 zł

 

artykuł nr 2

Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubnice w 2012 roku

Zadanie pod nazwą:

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

na terenie gminy Łubnice w 2012 roku

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania: 29 388,96 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 26 514,00 zł

Zakres projektu obejmował przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie  poprzez składowanie 68,03 Mg (5233,06m2) odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w postaci płyt eternitowych z 30 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

 

http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/ajax,download,6.html?hash=8bf51ca92d74d9bd855ad40a41a5fa4b

 

http://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

artykuł nr 3

Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie

Zadanie pod nazwą:

Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi