główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2019