artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2021r.

artykuł nr 2

Interpelacje/zapytania złożone na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2021r.

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone w okresie między sesjami

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone w okresie między sesjami

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.