artykuł nr 6

49/2023 w sprawie planu finansowego Fundusz Pomocy na 2023r

artykuł nr 7

48/2023 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Łubnice w dniach 14-15 grudnia 2023r.

artykuł nr 8

47/2023 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. infrastruktury i gospodarki komunalnej

artykuł nr 9

46/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łubnice

artykuł nr 10

45/2023 w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych