artykuł nr 16

39/2023 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łubnicach

artykuł nr 17

38/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

artykuł nr 18

36/2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

artykuł nr 19

35/2023 w sprawie planu finansnowego Funduszu Pomocy na 2023

artykuł nr 20

34/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Łubnice