artykuł nr 1

Uchwała Nr XXII/102/2004 Rady Gminy w Łbnicach z dn. 29.10.2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łubnice

artykuł nr 2

Uchwała Rady Gminy w Łubnicach Nr XXIII/112/2004 z dn. 29.11.2004 r. w sprawie ceny wody

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIII/113/2004 Rady Gminy w Łubnicach z dn. 29.11.2004r. w sprawie ceny œcieków

Dostępne kategorie:
II Kwartał
IV Kwartał