artykuł nr 1

w sprawie zatwierdzenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami. ( z dnia 9 lutego )

artykuł nr 2

w sprawie zmiany nazwy miejscowości ( z 9 lutego )

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia " Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania"

artykuł nr 4

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. ( z dnia 18 marca )

artykuł nr 5

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. ( z dnia 31 marca )

Dostępne kategorie:
I Kwartał
II kwartał