artykuł nr 1

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dala bezpieczeństwa wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Łubnice