artykuł nr 1

UZ.271.4.3.2016 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

artykuł nr 2

UZ.271.6.2016 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu. - ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 771 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Infromacja z otwarcia ofert 337 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania dotyczące pisma l.dz.15 z dn 03.01.2017 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
karty katalogowe MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjasnienia nr II treści SIWZ 613 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ modyfikowany tekst jednolity 513 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Modyfikacja treści SIWZ 480 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści SIWZ 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7b MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7a 949 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 7a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 6 wzór umowy 304 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załacznik nr 5 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 4 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 3 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załacznik nr 2 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 512 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ogłoszenie 117 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

UZ.271.4.3.2016 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

UZ.271.4.2.2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice - informacja o otwarciu ofert

artykuł nr 5

UZ.271.5.2016 - ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - ogłoszenie o zamówieniu