artykuł nr 1

Harmonogram odbioru odpadów 2022

Harmonogram odbioru odpadów 2022
artykuł nr 2

Harmonogram odbioru odpadów 2021

Harmonogram odbioru odpadów 2021
artykuł nr 3

Harmonogram odbioru odpadów 2020

obrazek
artykuł nr 4

Ogłoszenie dotyczące dostosowania pojemników na odpady do nowych zasad segregacji

artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowch rok 2019